روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه طی سفر به شهر ورزنه و پس از جلسه با روحانیون به اتفاق ایشان، از دو کارگاه تولیدی در شهر ورزنه که توسط حجت الاسلام حاتمی (راهبر یکی از کانون های اجتماعی شهر ورزنه) معرفی شده بود بازدیدی به عمل آمد.

۲۶۳

در این بازدید نماینده انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی اصفهان پس از بازدید و شنیدن سخنان تولیدکنندگان ضمن ارائه برخی پیشنهادات، باتوجه به نوع تولید و درخواست بازار و شرایط مالی تولید کنندگان، ایشان را به بازار اعضا معرفی نمود.

./محمدرضا رقائی