تنوع اقلیمی برای تولید انواع گونه های دارویی، نیروی انسانی و منابع انرژی ارزان از پتانسیل های مهم این استان جهت توسعه کشت و صنایع مرتبط با گیاهان دارویی است. چالشهای متعددی در مسیر توسعه کشت و صنعت گیاهان دارویی وجود دارد که با شناخت دقیق این چالشها و رفع آنها می‌توان به سمت توسعه این صنعت در استان حرکت نمود.

در مورخه ۲۶/۵/۹۶ جناب آقای نوربخش، دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان و جناب آقای حسینی، مدیر گروه توسعه کارآفرینی ثمین استان و کارشناس انجمن به همراه جناب آقای صادقی از اعضا کانون کار و زندگی گل گندم از مزرعه پایلوت کشت گیاهان دارویی بادرنجبویه، آویشن و نعنا فلفلی به راهبری سرکار خانم فروزنده بازدید نمودند.

دبیر انجمن استان در این باره از همکاری و ارتباط بین کانون های کاروزندگی چویلان (تولید کننده نشاء گیاهان دارویی) و گل گندم (کشت گیاهان دارویی) ابراز خوشحالی نمودند و بیان داشتند این ایجاد ارتباطات هست که باعث ایجاد اشتغال، تجارب جدید و کسب درآمد می گردد.

آقای صادقی عضو کانون کاروزندگی گل گندم نیز بیان داشت که کشت گیاه دارویی بادرنجبویه و نعنا فلفلی در استان امکان پذیر بوده و می تواند درآمد خوبی به همراه داشته باشد و سطح زیر کشت آن را توسعه خواهیم داد.

در پایان نیز جناب آقای حسینی، نماینده گروه توسعه کارآفرینی ثمین از فعالیت کانون گل گندم ابراز رضایت و خرسندی نمودند و تشویق به افزایش سطح زیرکشت این گونه ها را نمودند.

بازدید از مزرعه گیاهان دارویی کانون کار و زندگی گل گندم

./ صفی الله رئیسی