• نام کانون: تیام
  • نوع کانون: اجتماعی
  • زمینه فعالیت کانون: IT,مخابرات و تولید
  • محل فعالیت: یزد
  • شرح فعالیت کانون:

۱-ارائه اینترنت آسیا تک در استان یزد و استان خراسان جنوبی(تیام نت)
۲-پشتیبانی سرویسهای ADSLآسیا تک در استان یزد و خراسان جنوبی(تیام نت)
۳-ارائه خدمات طراحی و اجرایی شبکه های وایرلس(تیام فن)
۴- رائه خدمات حرفه ای مرکز تماس (تیام ارتباط)
۵- رائه خدمات انتقال صوت و تصویر (تیام فن)
۶- رائه خدمات طراحی ،پیاده سازی و نگهداری شبکه های داخلی (تیام ارتباط)
۷-تولید انواع دکل های مهاری (تیام سازه)
۸-تولید تجهیزات روشنایی مسکونی و اداری (تیام نور)
۹-عرضه تجهیزات شبکه در کلیه سطوح
۱۰-مدیریت وب سایت خرید گروهی TBOX
۱۱-تولید نرم افزار حرفه ای دستیار فروش

ایمیل کانون: info[at]tiamnet.com