آقای غلامیان که از مدیران مدرسه پسرانه غیر انتفاعی منطقه ۹ هستند ضمن ابراز خرسندی از ایجاد تفاهم نامه بین بانک قرض الحسنه رسالت و وزارت آموزش و پرورش، اشاره کردند: امروز پس از تو ضیحاتی که مسؤولین انجمن ارائه کردند ضمن آشنایی هرچه بیشتر با ماموریت های ذاتی شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت و اهدافی که انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی تعقیب می کند به پیشرفت در کارها و به فعلیت رسیدن ایده هایمان خیلی امیدوار شدم.

در ادامه پس از بحث و گفتگو مقرر گردید: آقای غلامیان در اولین فرصت ضمن تشکیل جلسه با کادر معلمین و همکارانشان ، همگان را جهت تشکیل کانون تشویق نمایند.

در ادامه از سوی مسئولین دبیرخانه انجمن استان تهران قول مساعدت جهت پیشبرد امور ورفع موانع احتمالی داده شد.

./زهرا جزنی