دراین نشست که در تاریخ ۹۶/۱۲/۰۲ در”دفترانجمن حامیان استان تهران” برگزار شده بود، سرکار خانم مقدم ، مسئول امور بانوان وسرکار خانم جزنی کارشناس انجمن استان تهران حضور داشتند دراین جلسه خانم جزنی ، به نقش و جایگاه شبکه کارافرین اجتماعی رسالت در تحقق اقتصاد مقاومتی ، کارافرینی اجتماعی و توسعه پایدار پرداختند .

ازآنجایی که مهمترین مسأله کشور اشتغال است و کانونها بهترین ظرفیت جهت ترویج فرهنگ قرض الحسنه و کارافرینی اجتماعی می باشد . چراکه تشکیل کانونها ، همیاری اجتماعی را بدنبال دارد و همیاری اجتماعی منجر به توسعه کارافرینی اجتماعی می شود.

سرکار خانم مقدم مسئول امور بانوان نیز ضمن استقبال و تشکر از تشکیل چنین نشستهایی نسبت به تشکیل چند کانون اقدام نموده وآمادگی خود راجهت برگزاری جلسات بیشتر ، با تعدادی دیگراز کارافرینان برتراعلام نمودند.