در راستای ترویج فرهنگ قرض الحسنه با حضور اعضای کانون خانوادگی سادات چالشتر جلسه ای در روز جمعه مورخه ۶ بهمن ماه ۹۶ تشکیل گردید. در این جلسه آقای نوربخش دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری اهداف و برنامه های شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت را بیان نمود و به سوالات حاضرین پاسخ دادند. در ادامه جلسه مقرر شد صندوق وام و پس انداز در این کانون برای اعضا تشکیل گردد.

./سید امیر حسین نوربخش