اولین جلسه شورای مشورتی حامیان فرهنگ قرض الحسنه در دبیرخانه انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه وکار آفرینی اختماعی استان آذربایجان غربی برگزارگردید.

در این جلسه امام جمعه ونماینده ولی فقیه در استان،جمعی از اعضای شورای عالی فرهنگ عمومی استان ،مدیران کل ادارات فرهنگی استان وچند تن ازروسای سازمانهای عقیدتی سیاسی ونمایندگی های ولی فقیه در نهادها ومدیریت حوزه های علمیه استان حضور داشتند با هماهنگی صدا وسیمای استان گزارش خبری آن تهیه ودر اخبار استانی بصورت گزارش تصویری پخش گردید.

ابتدا آیاتی از کلام ا… مجیدتوسط قاری مطرح استانی اقای محمدی تلاوت گردید وپس از پخش سرود ملی دبیر محترم انجمن استان حاج آقا رضازاد بعد ازحمدو ثنای پروردگار ضمن خوش آمدگویی وتقدیر وتشکراز مدعوین محترم وحضار برای برگزاری این جلسه اماری ازکانونهای ایجاد شده و تعداد اعضای آنها و نیز گزارشی از برنامه ها و فعالیت ها وکارهای انجام شده در چند ماه تاسیس دبیر خانه انجمن استان در جهت گفتمان سازی برای ترویج و اشاعه فرهنگ قرض الحسنه ارائه نمودند و پیشنهاد دادند که یکی از نتایج این جلسه مشورتی تشکیل کارگروه و تعیین دبیر برای شورا جهت پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شده در این جلسه و جلسات بعدی شورای مشورتی حامیان فرهنگ قرض الحسنه باشد تا این شورا بتواند نسبت به امر مهم قرض الحسنه در راستای اطاعت از دستور الهی وسیره نبوی وائمه اطهار (ع)و وظیفه شرعی واجتماعی که درقبال جامعه پذیرفته است را بصورت مستمر پیگیری وکار امد نماید تا نتایج ان درجامعه احساس گردد ان شاءا…

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا قریشی امام جمعه ونماینده محترم ولی فقیه در استان به عنوان رییس جلسه شورای مشورتی با تاسی از آیات واحادیث به اهمیت قرض الحسنه پرداختندو اظهار داشتند اگربخواهیم واقع بین باشیم وبا انصاف صحبت کنیم باید عرض کنم که واقعا در خصوص امر مهم ومورد تاکید دین یعنی قرض الحسنه کوتاهی های بسیاری هم از جانب روحانیت محترم ومبلغین دینی وهم از طرف مسئولین ذیربط صورت گرفته است که اثرات وطبعات شوم ربا براقتصاد ومعیشت مردم سایه تلخ خودرا افکنده است لذا یک حرکت معنوی وبقول مقام معظم رهبری حفظه ا… انقلابی می طلبد که اگر نمیتوانیم گذشته را جبران کنیم حداقل نسبت به وضعیت حال وآینده وجلو گیری ازگسترش جنگ ومحاربه با خدا ورسولش وبرای جامعه تاثیر گذار باشیم که باید ضمن تبریک به حاج اقارضازاد دبیرمحترم انجمن وتقدیر از ایشان وهمکارانشان که خداوند توفیق داده چراغ راه این حرکت را روشن نموده اند وبر بنده وهمه عزیزان وظیفه است برای رسیدن به اهداف والای این حرکت که مانند یک جهاد است ایشان را کمک ویاری نماییم .در ادامه ایشان ضمن چند توصیه به حاضرین درجلسه اهمیت موضوع جلسه رادوباره متذکر شده ونسبت به ادامه جلسات با رویکردعملیاتی نمودن تصمیمات گرفته شده در جلسات وبرنامه ریزی برای آنها تاکید کردند.

سپس باتوجه به فرم هایی که قبلا توسط همکاران انجمن تهیه ودر اختیار میهمانان ومدعوین قرارگرفته بود نحوه همکاری خود ومجموعه تحت مدیریتی خود وپشنهاداتشان نسبت به موضوع ترویج واشاعه قرض الحسنه به تبادل نظر وبررسی راهکارهای ترویج وگسترش قرض الحسنه و اطلاع رسانی در تمام سطوح جامعه درخصوص فعل حرام ربا پرداخته وهریک مطالبی را عنوان نمودند.

در اخرمقررگردید هریک از حاضرین در جلسه باتوجه به جامعه هدف سازمان متبوع خودبرنامه هایی رامربوط به اشاعه وترویج فرهنگ قرض الحسنه تبیین نمایند وسپس با دبیرخانه انجمن درمیان گذاشته که بعد از بررسی وقابلیت اجرایی بودن آن که با اهداف انجمن همخوانی داشته باشد را اجرا نمایند ونیز مقرر گردیداین جلسات بصورت مداوم و ماهیانه برگزار گردد وهریک ازاعضای محترم نسبت به اقدامات خود درزمینه برنامه های تبیین شده در سازمان خود گزارشی را ارائه نمایند.

./سید علی اصغر فخرالدینی