طبق دستور جلسه در ابتدای جلسه پس از خیرمقدم، جناب آقای رقایی مطالب و گزارش مختصری از انجمن ارائه نمودند سپس گزارشی از عملکرد انجمن و نحوه پذیرش و ارزیابی طرح‌ها و همچنین میزان حمایت از طرح‌های کارآفرینی در بازه زمانی اردیبهشت ۹۵ تا شهریور ۹۶ توسط کارشناسان انجمن ارائه گردید.

شایان ذکر است طی دوره مذکور امتیاز وام قرض الحسنه بالغ بر ۱۲۳۰ میلیون ریال بابت حمایت از ۲۶ طرح کارآفرینی از جانب حامیان انجمن اعطا شده است.

در ادامه جلسه “سامانه مبادلات فناوری ویرا ” به عنوان یکی از طرح‌های مورد حمایت توسط انجمن اصفهان از جانب آقای وحدت پور مورد معرفی قرار گرفت و نقش آن در تسهیل شرایط عرضه و تقاضای فناوری و خدمات تجاری سازی برای اعضا تبیین شد.

پنجمین جلسه شورای توسعه کارآفرینی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان

طبق دستور جلسه، آقای فاتحی با ارائه گزارشی از روند شکل گیری “باشگاه مدیران و مشاوران” که با حمایت انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان برگزار می‌گردد به بیان دستاورهای آن طی مدت قریب به یکسال فعالیت آن پرداختند.

در ادامه جلسه آقای دکتر خسروی “طرح ایجاد و مدیریت اکوسیستم‌های خرد کارآفرینی” را برای حاضرین تبیین نموده و به برخی از امتیازات این طرح از جمله موارد زیر اشاره نمودند:
• ایجاد کانون‌های اجتماعی در بانک قرض الحسنه رسالت و ایجاد امتیاز وام قرض الحسنه برای گروه‌های خرد کارآفرینی
• برگزاری دوره‌های آموزشی
• استفاده از خدمات مشاوره‌ای باشگاه مشاوران و مدیران
• معرفی کارآفرینان موفق و حتی ناموفق به ایشان
• معرفی به طرح‌های کارآفرینی که نیازمند نیروی متخصص هستند
• و همچنین ثبت اطلاعات طرح‌های آماده تجاری شدن در سامانه ویرا

در ادامه اعضا به تبادل نظر و مشورت در موضوعات مطروحه پرداختند و پیشنهاداتی ارائه نمودند.

پنجمین جلسه شورای توسعه کارآفرینی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان

./ سهیل احادیث