به مناسبت سالگرد تاسیس انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و با توجه به حضور مردان بزرگ عرصه اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی اصفهان در نشست و گردهمایی انجمن اصفهان، آیین اختتامیه دفتر جدید انجمن در روز شنبه ۲۸/۵/۹۶، با بازدید از نمایشگاه دستاوردها و طرح ها در خیابان هشت بهشت برگزار گردید.

این مراسم که فعالین حوزه کارآفرینی و کسب و کار و مدیران استانی در آن حضور داشتند با تفالی برآیات قرآن و چیدن ربان توسط آقای حسین زاده (رئیس هیات امنا انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی) و جناب دردشتی به نمایندگی از خیریه ها و بزرگ جلسه آغاز شد.

سپس بازدید کنندگان طرح های مستقر در نمایشگاه را رصد نموده و ضمن صحبت با صاحبان طرح و بازدید از محصولات و دستاوردها، آشنایی کامل تری نسبت به طرح و ضرورت و اهمیت اجرای آن پیدا نمودند.

همچنین توضیحات تکمیلی توسط دبیر محترم انجمن و کارشناسان انجمن در زمینه حمایت ها و پیشرفت کار هر کدام از طرح های حاضر برای مدعوین بیان شد.

طرح های موجود در این نمایشگاه (که تنها برخی از ایده های مورد حمایت در انجمن بودند) از نظر شاخصه های زیر انتخاب شده بودند:
• نمونه های موفق برای پیاده سازی الگو توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت
• طرح های دارای تاثیر اجتماعی بالا
این بازدید که مورد توجه حاضرین و مدعوین قرار گرفت را میتوان پس از جلسه صبح یک بازدید تکمیلی برای نشان دادن پتانسیل های موجود در انجمن، شهر و کشور دانست که توانسته توسط انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی اصفهان هدایت و حمایت شود. که با همراهی و حضور موثر مدعوین جلسه، در این الگو و طرح، گام های ارزشمندی در حوزه توسعه کارآفرینی اجتماعی برداشته خواهد شد.

حضور خیرین، مدیران و کارآفرینان اصفهان در آیین افتتاحیه دفتر جدید انجمن و بازدید از برخی طرح های مورد حمایت

./ سهیل احادیث