پیدایش شکل‌های جدید سازمانی، از جمله مسائل مهمی است که در حوزه «جامعه‌شناسی سازمان» مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد و به عقیده بسیاری از محققان، یکی از پیچیده‌ترین موضوعات در این حوزه می‌باشد. پیدایش «کسب و کارهای اجتماعی» در دنیا، هم از این بعد که فرم جدیدی از کسب و کار محسوب می‌شوند و هم از این جهت که تأثیرات بالقوه اجتماعی زیادی به همراه خود خواهند داشت، بسیار مهم بوده و لذا بررسی و کاوش در این حوزه از مطالعات، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می­باشد.

دکتر محمد یونس، بعد از تجربه‌ی ایجاد “بانک گرامین”، تلاش کرد تا با ایجاد نوع جدیدی از کسب و کارها، تحت عنوان «کسب و کارهای اجتماعی»، به ارائه خدمات و نیازهای حیاتی مردم در حوزه‌های مختلفی از بهداشت و درمان تا فناوری ارتباطات و اطلاعات بپردازد. این کتاب دربردارنده تجارب و نظریات آقای دکتر محمد یونس در همین خصوص می‌باشد که با همکاری کارل وبر به رشته تحریر درآمده است.

کتاب‌های قبلی دکتر یونس که در کشور ترجمه و منتشر گردیده اند، مورد استقبال نخبگان و فعالان اجتماعی قرار گرفته است؛ لذا لازم بود تا این کتاب هم، ترجمه شود و در اختیار جامعه ایران قرار گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع «گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف» تحت حمایت «انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کار آفرینی اجتماعی»، اقدام به ترجمه کتاب حاضر با عنوان «کسب و کارهای اجتماعی: شیوه جدیدی از کسب و کار در دنیای سرمایه داری که منجر به تأمین نیازهای حیاتی بشر خواهد شد [۱]» نموده است.

کتاب کسب و کار اجتماعی

محمد یونس در این کتاب سعی نموده است تا همراه با بیان تجربیات خود، به نظریه پردازی در خصوص «کسب و کارهای اجتماعی» بپردازد. بر این اساس، فصول دوم (داستان شکل گیری گرامین- دنون)، چهارم (ایجاد بیمارستانی برای درمان کودکان فقیر مبتلا به تالاسمی)، ششم (ایجاد بنگاهی برای تأمین آب آشامیدنی سالم) و تا حدی فصل هفتم دربردارنده تجربیات ایجاد کسب و کارهای اجتماعی توسط خود دکتر یونس و داستان فراز و فرودهای آنهاست که با قلمی روان و ساده بیان گردیده است. در بقیه فصول کتاب نیز دکتر یونس تلاش نموده است از بعد نظری به «کسب و کارهای اجتماعی» نگریسته و از همین رو به بررسی موضوعاتی همچون نقش دولت در اقتصاد، ساختارهای قانونی و حتی جایگاه «بازار سهام اجتماعی» در شکوفایی این نوع از کسب و کارها پرداخته است.

در ترجمه کتاب تلاش شده است تا در عین حفظ صحت ترجمه، متن کتاب به صورتی روان و ساده ترجمه شود و به همین جهت در صورت لزوم، ساختار متن و ترتیب عبارات تغییر پیدا کرده است، اما مفاهیم اصلی بدون تغییر، منتقل گردیده است.

این کتاب توسط نشر رسا به چاپ رسیده است و از طریق درگاه اینترنتی این انتشارات قابل تهیه می باشد.


[۱]: Building social business : the new kind of capitalism that serves humanity’s most pressing needs