در تاریخ ۹۶/۳/۳۰ در راستای گفتمان سازی اهداف مقدس انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کار آفرینی اجتماعی جلسه‌ای با مدیر انجمن کوتاه قامتان استان، سرکار خانم اسکندری در محل دفتر انجمن کوتاه قامتان برگزار گردید.

جناب آقای آفاق آذر نماینده انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه وکارآفرینی اجتماعی استان ضمن تشریح اهداف عالیه انجمن و ایجاد بستری برای فرهنگ سازی سنت مقدس قرض الحسنه با استناد به آیات الهی و بررسی مشکلات کار و زندگی این عزیزان، به جهت  مرتفع نمودن مشکلات مالی و بررسی مشکلات کار و زندگی کوتاه قامتان، پیشنهاد تشکیل کانون اجتماعی برای انجمن کوتاه قامتان را ارائه کرد.

جلسه با مدیر انجمن کوتاه قامتان استان آذربایجان شرقی

در پایان مدیر انجمن کوتاه قامتان با تشکر از رویکرد خیر خواهنه مجموعه انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان به این قشر با پیشنهاد تشکیل کانون به نام کانون اجتماعی کوتاه قامتان استان موافقت فرمودند.

./ هابل آفاق آذر