«انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کار آفرینی اجتماعی» در راستای ترویج مفاهیم علمی در حوزه اقتصاد اقدام به حمایت از کتاب های ممتاز در این عرصه کرده است.

کتاب «روانشناسی نفوذ، هنر متقاعد نمودن دیگران» نوشته‌ی رابرت چالدینی است، که به همت پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف ترجمه و انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کار آفرینی اجتماعی برای چاپ و انتشار آن حمایت کرده است.

روانشناسی نفوذ، هنر متقاعد نمودن دیگران

کتاب روانشناسی نفوذ

اصولی ملموس و عجین با مسائل روزمره زندگی

این مفاهیم آنقدر با زندگی روزمره ما عجین هستند، که با خواندن خیلی از اصول روانشناسی مطرح شده در کتاب، داستانها و امثال و حکم با مضامین مشابه به ذهن متبادر می شود. همچنین سرتاسر کتاب می توان مثالهای واقعی و نتایج بکارگیری اصول مطرح شده برای متقاعد کردن دیگران را یافت.

در فصل دوم کتاب برای پایه اصول روانشناسی چنین آمده است: انسان ها در حالتی که به آنها خوبی کوچکی کرده ای، به احتمال بیشتری با شما همراه می شوند و با تقاضای شما کنار می آیند. این اصل ما ایرانی ها را به یاد اصطلاح «نمک گیر شدن» می‌اندازد.

در نمونه دیگر در فصل چهارم در اصل «تایید اجتماعی» می بینیم: مردم به هنجار یا فعالیتی که توسط عموم مردم دیگر قابل قبول است اعتماد بیشتری دارند. بطور روزمره، می بینیم که تولیدکنندگان برای تایید محصول خود، در تبلیغاتشان مردم را به آن محصول مشتاق نشان می دهند، یا چون می دانند تبلیغ از ناحیه عموم مردم موثرتر است، به مردم به ازای تبلیغ برند خود امتیاز می دهند. بنابراین به فراگیر بودن این اصل، یعنی اصل «تایید اجتماعی» پی می بریم.

در نمونه دیگر در فصل ششم، به اصلی برمی خوریم که بیان می کند، مردم تمایل دارند از شخصی پیروی کنند که «بنظر می رسد» متخصص است. در ادامه می بینیم مردم برای تشخیص تخصص و پیروی از آن، لزوما وقت کافی برای تحقیق ندارند، و یکی از مواردی که به آن اتکا می کنند، نشانه های ظاهری افراد است. برای مثال بصورت ناخودآگاه به شخصی که توصیه های پزشکی می کند نگاه می کنند و اگر این شخص روپوش پزشکی و وسایل مربوط به پزشکی داشته باشد، احتمال تایید حرف او توسط مردم بیشتر است. این واقعیت ما را یاد مثل دیگری می اندازد که می گوید: «عقل مردم به چشمشان است».

سهل و ممتنع!

با خواندن مورد به مورد اصول مطرح شده در این کتاب، ممکن است این اصول سهل و قابل پیش بینی به نظر برسد. ولی نویسنده بعد از هریک از این اصول روانشناسی، مثال هایی شگرف دارد از تله هایی که ما بصورت روزمره در آنها گرفتار می شویم. تله هایی که از همین اصول ساده پیروی کرده اند. حتی در برخی موارد (فصل ۴)، عده ای در نتیجه این تاکتیک ها، دست به مرگ دسته جمعی زده اند و جان خود را از دست داده اند! بنابراین اصول روانشناسی این کتاب، سهل و ممتنع هستند. یعنی فهمیدن اصول آسان و شیرین است، ولی برای مجهز شدن به آن، یعنی «مجهز شدن به هنر متقاعد کردن و آگاهی در برابر متقاعد شدن»، به شنیدن انواع و اقسام مثال ها و تاکتیک های بکارگرفته شده، تمرین و ممارست نیاز است.

برای تهیه کتاب می توانید از طریق درگاه اینترنتی انتشارات رسا اقدام نمایید.