• نام کانون: مرکز نقش نو
  • نوع کانون: کارآفرینی اجتماعی
  • زمینه فعالیت کانون: صنایع دستی
  • محل فعالیت: ناغان، منج، نقنه،دشتک،برنجگان (استان چهار محال و بختیاری)
  • شرح فعالیت کانون:

به منظور ترویج فرهنگ قرض الحسنه و ایجاد مشاغل خانگی و کمک به اقتصاد خانواده های روستاییان کانون قرض الحسنه نقش نو به مدیریت آقای عارف رئیسی مسئول گروه کارآفرینان جاوارگه در تاریخ بهمن ماه ۹۵ تاسیس گردید.