روز سه شنبه مورخ ۱۷بهمن ۹۶ جلسه ای باحضور آقایان رقایی دبیر انجمن، محمدرضا رقایی مشاور و آقای میرجمالی مدیر مرکز آموزش بازرگانی اصفهان در دفتر هشت بهشت برگزار شد. در این جلسه ابتدا جناب آقای رقایی دبیر انجمن از این نشست ابراز خرستدی کرد و سپس آقای مهندس رقایی به تشریح اعضای شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت و اهداف آن پرداخت و ضمن اشاره به دو رسالت مهم انجمن مبنی بر توسعه فرهنگ قرض الحسنه و توسعه و حمایت از کارآفرینی اجتماعی، الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت را برای ایشان تبین نمود.

در ادامه آقای میرجمالی ضمن ابراز تشکر و قدردانی از فعالیت های این شبکه آن را بسیار ارزشمند دانست و خواستار عضویت در انجمن و همراهی در این حرکت خداپسندانه شد و پس از آن رویداد پیش روی این مرکز تشریح و خواستار حمایت انجمن از آن شد.
از مهمترین نتایج این جلسه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– تشکیل کانون مرکز و مشارکت در توسعه قرض الحسنه
– حضور مرکز در جلسات شورای توسعه کارآفرینی انجمن اصفهان و حمایت از طرح های مورد حمایت انجمن
– ارائه ۳۰ دقیقه ای کارشناس ای تی بانک در رویداد مرکز (رویداد بهبود و توسعه کسب وکارهای الکترونیک) جهت معرفی خدمات بانک قرض الحسنه رسالت خصوصا در زمینه درگاه بانکی برای شرکت کنندگان در رویداد
– حضور طرح های مورد حمایت انجمن در رویداد با کد تخفیف ویژه
– معرفی طرح های دارای تاثیرات اجتماعی متناسب با مراکز تخصصی الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت به انجمن توسط مرکز
– حمایت انجمن از طرح های منتخب خود (متناسب با مراکز تخصصی الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت) در رویداد
– حمایت انجمن از برگزاری هرچه بهتر رویداد با معرفی رویداد به اعضای شورای توسعه کارآفرینی انجمن

./محمدرضا رقائی