در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۶ در راستای اهداف انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کار آفرینی اجتماعی جلسه ای در ساختمان اداری کارخانه ایستک با حضور دبیر انجمن کردستان ، مسئول بانکدار اجتماعی ، مدیرعامل و مسئولین محترم کارخانه ایستک برگزار شد .

در ابتدای این جلسه دبیر انجمن استان کردستان به معرفی انجمن و اهداف آن پرداخت و همچنین در مورد کانون خیرین سنندج توضیحاتی ارائه دادند. در ادامه آقای فرشادان ضمن تشکر و تقدیر از اشتغال زایی و به کارگیری جوانان در کارخانه ایستک به اهمیت و لزوم کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی در استان کردستان پرداختند.

مسئول بانکداری اجتماعی استان کردستان نیز با معرفی بانک قرض الحسنه رسالت و خدمات نوین این بانک، بانکداری اجتماعی و انواع کانون های بانکداری اجتماعی را ارائه دادند.

در پایان مسئولین محترم کارخانه ضمن معرفی صندوق قرض الحسنه کارخانه ایستک به ذکر چند نمونه از کارهای حمایتی از کودکان کار و بی سرپرست پرداختند و همچنین بر همکاری در زمینه قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی تاکید نمودند.

./ نیما کاظمی