ششم خرداد ماه ۹۶؛ در راستای ترویج فرهنگ مقدس قرض الحسنه و تشکیل کانون اجتماعی جلسه‌ای با مدیر عامل محترم خیریه انصار علی ولی الله در دفتر آن خیریه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه نماینده انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کار آفرینی اجتماعی استان آذربایجان شرقی، جناب آقای آفاق آذر ضمن تشریح اهداف انجمن در مورد ساز و کارها و حمایت های انجمن توضیحاتی ارائه دادند.

در ادامه جلسه جناب آقای مهندس مصباح مدیر عامل محترم خیریه انصار علی ولی الله با عنایت به اهداف عالیه انجمن در راستای اقتصاد مقاومتی، فقر زدایی، تکریم نیازمندان و کارآفریتی اجتماعی اعلام نمودند جهت خدمت به مردم همسو با اهداف انجمن تلاش وافر خواهند نمود.

جلسه با مدیر عامل محترم خیریه انصار علی ولی الله

./ هابل آفاق آذر