ششم خرداد ماه ۹۶، جلسه‌ای در راستای گفتمان سازی و ترویج فرهنگ قرض الحسنه با رئیس هئیت مدیره خانه خیرین استان در محل دفتر ایشان برگزار گردید. در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر کیهان رئیس هیئت مدیره خانه خیرین، جناب آقای مهندس مصباح بازرس خانه خیرین و نماینده استانی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کار آفرینی اجتماعی تشکیل گردید و مقرر شد جهت تعامل خیرین استان با انجمن نامه ای به کلیه خیرین استان ارسال نمایند.

ضمنا در این جلسه جناب آقای دکتر کیهان به پاس حضور انجمن خواستار تشکیل کانون کار و زندگی شرکت خود به نام روان بتن شدند .

./ هابل آفاق آذر