دراین نشست که در تاریخ ۹۶/۰۶/۲۸ در”مجتمع آموزشی شهیدان اسلامشهر” برگزار شده بود، مسئول امور بانوان و سایر دست اندرکاران امور بانوان فرمانداری، مسئولین امور بانوان ادارات و نهادها و جمعی از مدیران و مؤسسان آموزش از راه دور شهرستان اسلامشهر حضور داشتند.

آقای حافظی دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان تهران در سخنان مبسوطی، به نقش و جایگاه شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت در تحقق اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی اجتماعی و توسعه پایدار پرداختند و اشاره کردند امروزه دغدغه همه مسئولین نظام تلاش در جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است به اعتقادم ظرفیت شبکه کارآفرینی اجتماعی بهترین بستر برای تحقق موارد یادشده می‌باشد؛ ازآنجایی که مهمترین مسأله کشور اشتغال است و کانون‌ها بهترین ظرفیت جهت ترویج فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی می‌باشند.

ایشان در ادامه افزودند تشکیل کانون‌ها ، همیاری اجتماعی را بدنبال دارد و همیاری اجتماعی منجر به توسعه کارآفرینی اجتماعی می‌شود. در ادامه آقای بخششی نماینده بانکداری اجتماعی ” گروه ویژه” ضمن تشریح فرآیند عملیات بانک قرض الحسنه رسالت به سؤال حاضرین پاسخ دادند.

سرکار خانم فتانه امیری نماینده امور بانوان شهرستان اسلامشهر نیز ضمن استقبال از تشکیل چنین نشست‌هایی قول مساعدت و همکاری دادند که بزودی نشستی با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از بانوان ادارات، کارآفرینان برتر، فرماندار و سایر مسئولین در اسلامشهر برگزار شود.

گردهمایی مسئولین امور بانوان ادارات و نهادهای شهرستان اسلامشهر

گردهمایی مسئولین امور بانوان ادارات و نهادهای شهرستان اسلامشهر

./ زهرا جزنی