در مورخ ۱۰ مرداد ماه ۹۷  در مورد تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان و بانک قرض الحسنه رسالت برگزار گردید . در این جلسه آقایان اسدی دبیر انجمن و پورکاوه سرپرست بانک قرض الحسنه رسالت استان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری سازمان ورزش و جوانان به عنوان حامی اشتغال جوانان اهداف و برنامه های شبکه توسعه اجتماعی رسالت را بیان نمودند.

دبیر انجمن افزود ترویج فرهنگ قرض الحسنه و در پی آن ترویج کارآفرینی اجتماعی در قالب مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد در شهرهای کوچک و روستاها از اهداف شبکه توسعه اجتماعی رسالت می باشد.

در پایان مقرر شد جلسات مکرر کمیته هماهنگی استان در راستای هرچه بهتر انجام شدن مفاد تفاهم نامه تشکیل گردد.

این تفاهم نامه در مورد تخصیص اعتبار جهت ایجاد و گسترش مشاغل خرد و خانگی در الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت می باشد.