جلسه اعضای شبکه توسعه اجتماعی رسالت با فرمانداری و بخشداران و شوراهای شهرستان خاتم در مورخ ۹۷/۰۴/۲۷ در محل فرمانداری شهرستان خاتم در این جلسه آقای طباطبایی دبیر انجمن استان یزد با بیان اینکه انجمن و کانون های وابسته در راستای ترویج سنت مقدس قرض الحسنه و بدنبال آن فراهم نمودن زمینه کمک به اقشار نیازمند جامعه از طریق ایجاد فرصت های مناسب اشتغال بر پایه قرض الحسنه فعالیت دارد افزودند از آنجا که شهرستان خاتم به عنوان یکی از نقاط پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است لذا برای تحقق اهداف این طرح دستگاه های اجرایی شهرستان میبایست تلاش بیشتری را از خود بروز دهند و این انجمن نیز آمادگی لازم برای هرگونه همکاری در چهارچوب دستورالعمل و وظایف محوله را دارد.

مناطق محروم شهرستان و بررسی پتانسیل های موجود وبازدید از محل های مختلف شهرستان در جهت احداث کانون مشاوره و تسهیلگری و خانه توسعه صورت گرفت.

 

./ ابوالفضل برزنده