پیش از ظهر یک شنبه ۱۹ فروردین ۹۷ ، جلسه مشترک دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و مدیر گروه آموزش و پرورش( آقای ابوطالب حافظی) ، و کارشناسان گروه آموزش و پرورش بانک قرض الحسنه رسالت با آقای مهندس زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و آقای آذر کیش مدیر کل فنی و حرفه ایی ، آقای دودانگه معاون آموزش متوسطه و آقای حقیقی مدیر امور اداری رفاهی آموزش متوسطه ، در محل دفتر معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آقای حافظی به تبیین و تشریح اهداف و فعالیتهای شیکه کارافرینی اجتماعی رسالت پرداختند.وی در مورد فرایندهای تشکیل کانون ، افتتاح حساب ، انتقال منابع ، کسب امتیاز حاصل از رسوب منابع و در نهایت استفاده از وام قرض الحسنه و برخورداری از سایر مزایای شبکه کارافرینی اجتماعی توضیحاتی را ارائه نمودند.

۲۶

سپس آقای مهندس زرافشان معاون وزیر آموزش و پرورش ضمن تشکر و قدردانی از آقای حافظی و مسئولین دبیرخانه انجمن استان تهران ومسیولین بانک قرض الحسنه رسالت(گروه اموزش و پرورش) به خاطر اهتمام در پیاده نمودن فرهنگ قرض الحسنه در جامعه ، اظهاری امیدواری کردند تا در سایه همکاری متقابل و استفاده از ظرفیتهای طرفین بتوانیم ارتباط خوبی در جهت خدمت به جامعه قابل تکریم آموزش و پرورش ارائه نمائیم.
در خاتمه مقرر شد:
– تشکیل کانون کارکنان معاونت آموزش متوسطه .
– انتقال منابع صندوق قرض الحسنه کارکنان معاونت متوسطه به بانک قرض الحسنه رسالت.
– ترغیب مدیران هنرستانهای سراسر کشور به تاسیس کانون و در نهایت بهره گیری ازتسهیلات و سایر مزایای بانک قرض الحسنه رسالت.
– ترغیب مسئولین مدارس شبانه روزی استانها جهت بهره گیری از ظرفیت موجود در بازار اعضاء بمنظور خرید نیازهای مدارس شبانه روزی.
و برخی موارد دیگر بررسیهای لازم جهت انعقاد تفاهم نامه صورت گیرد.

./زهرا جزنی