در مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ یکصدو نوزدهمین جلسه هم اندیشی و گفتمان سازی دبیر محترم انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان با همراهی آقای شعبانی در محل اداره کل آموزش و پرورش با مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان جناب آقای محمدی برگزار گردید.

در این هم اندیشی ابتدا دبیر محترم انجمن استان ضمن تشکر از قبول وقت جلسه، انتصاب جناب آقای محمدی را بعنوان مدیریت کل آموزش و پرورش استان را تبریک و برایشان آرزوی موفقیت روز افزون نمودند و درادامه نسبت به شناساندن انجمن و اهداف و برنامه های انجمن پرداختند و اظهار داشتند انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی همانطور که از نامش پیداست در جهت حمایت از فرهنگ قرض الحسنه میباشد که در این خصوص با دریافت مجوز فالیت بصورت ملی از وزارت کشور در۳۱ استان کشور که در بیست استان بصورت دبیرخانه مستقل استانی و در مابقی استان ها بصورت دفتر نمایندگی انجمن فعالیت خود را با محوریت قرض الحسنه و فرهنگ سازی و ترویج و اشاعه آن در بین اقشار و سطوح مختلف جامعه شروع نمود در استان آذربایجان غربی نیز حدودا” از نیمه دوم سال ۹۶ شروع به فعالیت کرده است که حاصل ان برگزاری بیش از صد جلسه هم اندیشی و گفتمان سازی در سطح مدیران ارشد استانی و فرهنگی استان که به نوعی در امر فرهنگ و اقتصاد عمومی فعالیت می نموداند گردیده و نیز ایجاد یک شورای مشورتی حامیان فرهنگ قرض لحسنه در سطح کشور برای اولین بار اتفاق افتاده اعضای آن را مدیران ارشد فرهنگی و عقیدتی ونمایندگی ها مقام معظم رهبری در استان میباشند و هدف آن با همفکری و هم افزایی مدیران در کنار هم دیگر سامان دادن به مسئله فرهنگی و دینی قرض الحسنه و مبارزه با ربا که از مصادیق جنگ با خدا و رسول خدا است، میباشد.

در ادامه مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان جناب آقای محمدی ضمن تشکر از حضور در دفتر ایشان ، کار و هدف انجمن را یک هدف والای دینی بیان نمودند و اظهار داشتند چون جنس کار یک کار جدید و با محتوا میباشد نمیتوان در یک جلسه نیم ساعته آنرا بررسی و اعلام نظر کرد لذا با توجه به جامعه هدف آموزش و پرورش و کار فرهنگی انجمن بهتر است جلسه کامل و دقیق تری با معاونت فرهنگی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش برگزار کنیم تا اهداف و برنامه های مربوطه تبیین گردد و ضمن تبیین آنها سطح همکاری ها و نحوه آنها نیز بررسی و بصورت عملکرد اجرایی درآید.

در آخر مقرر گردید هماهنگی بعدی با اداره کل آموزش و پرورش صورت پذیرد تا اقدامات بعدی انجام گیرد.