دراین نشست که در تاریخ: ۹۷/۰۱/۲۲ با مسئولین آموزش و پرورش منطقه ۲ در محل دفتر ایشان برگزار شد،آقای حافظی (مدیر آموزش و پرورش گروه بانکداری اجتماعی و دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان تهران ) آقای خدابنده لو (بانکدار اجتماعی گروه آموزش و پرورش) سرکارخانم جزنی (کارشناسان انجمن استان تهران) و همچنین آقایان: کوهستانی (رئیس آموزش و پرورش منطقه۲) ، هیدجی (معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی )، عدالتی(کارشناس مسوول امور رفاه و پشتیبانی) و سرکارخانم شهبازی (رئیس اداره مشارکتهای مردمی منطقه۲) تشکیل شد.

در ابتدا آقای حافظی با تشریح ابعاد شبکه کارآفرینی رسالت به مجموعه ظرفیتها و قابلیتهایی که در حوزه بانکداری اجتماعی وجود دارد اشاره کردند و بااشاره به تفاهم نامه بعمل آمده با وزارت آموزش و پرورش از مسئولین آموزش و پرورش منطقه۲درخواست کردند ضمن ترغیب مدیران مدارس و کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه ۲ نسبت به تشکیل کانون اقدام لازم را بعمل آورده تا با استفاده از منابع بانک و هدایت منابع مدارس و اداره منطقه نسبت به اخذ تسهیلات و بهره مندی از سایر امکانات شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت بهره مند گردند. همچنین ایشان در ادامه ضمن معرفی وتبیین ساختار شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت به ابعاد مختلف آن پرداختند.

در ادامه آقای کوهستانی ضمن اظهار تشکر و قدردانی از مسئولین دبیرخانه انجمن استان تهران و گروه آموزش و پرورش از قبول زحمت جهت تشکیل جلسه مشترک بامعرفی طرحها و برنامه های مختلف حوزه کاری خود اظهار امیدواری کرد:امیدواریم بتوانیم باتعامل هرچه بیشتر در زمینه بهره گیری از ظرفیتهای موجود در بانک قرض الحسنه رسالت و انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و سایر بخشهای مرتبط بااین حوزه بهره لازم را ببریم و در ادامه پس از بیان دیدگاه سایر اعضاء مقرر گردید:

* در جلسه ای با حضور کلیه مدیران منطقه ضمن دعوت از دبیر انجمن و مدیر گروه آموزش و پرورش درهفته معلم نسبت به توجیه مدیران مدارس و تشویق آنها به هدایت منابع به بانک قرض الحسنه رسالت اقدامات لازم بعمل آید.

*مقرر گردیددر اولین فرصت نسبت به تشکیل کانون “کارکنان آموزش و پرورش منطقه۲ به ظرفیت ۱۵۰نفر” و همچنین صدور کارت هدیه بانک قرض الحسنه رسالت بمناسبت روز معلم برای همکاران اداره منطقه ۲ اقدامات لازم صورت گیرد.

*مقرر گردید: تمهیدات لازم در خصوص آموزش سواد مالی برای دانش آموزان، معلمان و اولیا آنان فراهم گردد.

./زهرا جزنی