یکصدو بیست و ششمین جلسه هم اندیشی و گفتمان سازی دبیر محترم انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفر ینی اجتماعی استان به همراه آقایان شعبانی و سید فخرالدینی با دبیر محترم ستاد و اقامه نماز استان در محل ستاد اقامه نماز برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا دبیر محترم انجمن نسبت به اهمیت موضوع قرض الحسنه با توجه به آیات و روایات و احادیث ائمه معصومین (ع) پرداختند اظهار داشتند با توجه به این همه تاکیدات دین مبین اسلام در این خصوص متاسفانه کم رنگ بودن آن در جامعه و اثرات منفی آن در سطوح مختلف جامعه به وضوح قابل لمس است.
در ادامه دبیر محترم انجمن استان حاج آقا رضازاد نسبت به شناساندن انجمن و برنامه های اجرایی و اهداف انجمن پرداختند و اعلام داشتند انجمن یک نهاد و غیر دولتی ، غیر سیاسی ،غیر انتفاعی و کاملا به صورت مردم نهاد میباشد و در راستای ترویج واشاعه فرهنگ قر ضالحسنه و جاری و ساری سازی آن در سطح جامعه در بین اقشار مختلف جامعه میباشد که در کنار آن باتوجه به منویات مقام معظم رهبری وچالشها ی اجتماعی برای توانمند سازی خانواده های کم درآمد و ضعیف و ایجاد اشتغال خرد و پایدار نیز از جمله اهداف مورد توجه انجمن میباشد که با ایجاد کانونهای همیاری اجتماعی صورت میپذیرد که در اینجا نیز انجمن اهدافی از جمله ایجاد تفکر و فرهنگ کارگروهی و تعاون که باعث مودت و دوستی و نزدیکی اعضای کانون ها به همدیگر و حس انسان دوستی و نیز کمک به همدیگر و حل و مشکلات یکدیگر با کمک خود اعضای کانونها را دنبال میکند دبیر محترم انجمن گزارشی از عملکرد چند ماه گذشته انجمن و برنامه های در دست اقدام و وآینده انجمن را نیز تشریح نمودند.

در ادامه دبیر محترم ستاد اقامه نماز استان جناب آقای دکتر برزگر ضمن ابراز خرسندی از تشکیل گفتمان و هم اندیشی آن هم در مورد یکی از زیبا ترین موضوع که مورد تاکید قرار گرفته ، مسئله دینی و مسئله اجتماعی که یک فریضه میباشد.

حاج آقا برزگر در ادامه اظهار داشتند که در این وضعیت اجتماعی و اقتصادی که متاسفانه از همه لحاظ جامعه و خانواده را تحت تاثیر خود قرار داده است اینگونه استنباط میکند که در این حال موعظه و سخنرانی تاثیر آنچنانی در روند کار نخواهد گذاشت و بهترین راه چاره فقط کار های عملی و عملیاتی نمو دن برنامه هست که میتواند جوابگو و تاثیر گذار باشد واقعیت مطلب اینست که دیگر مردم به حرف و سخن اعتماد توجه ندارند و به قول مقام معظم رهبری کار جهادی و حرکت انقلابی فقط میتواند مردم را نسبت به مسائل خوش بین و امیدوار نماید لذا پیشنهاد که با راهکارهایی مثل اینکه دنبال اشخاص خیری باشیم که نسبت به مسائل دینی و اعتقادی مقید میباشند را پیدا کنیم و با ایجاد همان کانونهایی که انجمن دنبال آنست آنها را جمع نمود و از آنها استفاده کرد یا در بخش خیرین سلامت که خود نیز در آن عضو میباشم میتوان کارهایی انجام داد که در صورت موفقیت همین کارهارا در ایجاد اشتغال هایی که فرمودید انجام داد لذا پیشنهاد میکنم در تمام مراحل کاری فقط به گفتمان سازی اکتفا نشود هر چند که این عمل خود نیز بسیار ارزشمند است و قابل توجه و اینکه شما توانسته اید در این مدت چند ماه چنین کارهای بزرگی از جمله شورای مشورتی حامیان قرض الحسنه یا گفتمان سازی های کلی در حد مدیران کل استانی را انجام دهند بسیار قابل تامل و جای تشکر را دارد امیدست با همکاری های بیشتر این فریضه و معروف غریب را به سر منزل مقصود برسانیم.

 

./سید علی اصغر فخرالدینی