در مورخ۱۶/۲/۱۳۹۷ یکصدو چهاردهمین جلسه هم اندیشی دبیر محترم انجمن استان حاج آقا رضازاد با همراهی آقای شعبانی با مسئول بسیج عشایری استان اقای گلستانی در محل بسیج عشایری استان برگزار گردید.

ابتدا دبیر محترم انجمن با اشاره به آیات قرآنی و روایات معصومین نسبت به اهمیت قرض الحسنه که با اجرای آن ضمن اینکه یک سنت حسنه بجا آورده می شود یکی از مهمات دینی نیز که همان امر الهی و سفارش ائمه اطهار (ع)میباشد در جامعه جاری وساری میگردد که انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی با توجه به اینکه غیر انتفاعی و غیر سیاسی و غیر دولتی و بصورت خود جوش و مردم نهاد میباشد به دنبال ایجاد بستر های مناسب با هم اندیشی و گفتمان سازی در بین اقشار و سطوح مختلف اجتماع نسبت به ترویج و اشاعه قرض الحسنه تلاش نمایند تا به عموم مردم از اثرات و برکات قرض الحسنه ، ربا و اثرات سوء آن در زندگی شخصی و اجتماع ، اقتصاد اطلاع رسانی نماید و نیز به دنبال ایجاد کانون های همیاری اجتماعی میباشد که در آنها اعضای کانون با توجه به ایجاد گردشهای مالی از امتیازات حاصله آن میتوانند نسبت به رفع مشکلات مالی و اقتصادی همدیگر از طریق قرض الحسنه اقدام نمایند که در کنار آن فعال نمودن کانونهای ایجاد شده میتوان نسبت به ایجاد شغل و کارآفرینی اجتماعی نیز اقداماتی انجام داد.

در ادامه هم اندیشی آقای گلستانی مسئول محترم بسیج عشایری استان ضمن ابراز خرسندی از ایجاد و فعالیت انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی در این استان اظهار داشتند متاسفانه عمل کریح و زشت ربا در جامعه رواج بسیاری پیدا کرده است که اثرات بسیار منفی در جامعه و حتی در اعتقادات مردم بوجود آورده است بطوریکه جایگاه خود را هر روز محکم تر مینماید و این مشکل بسیار بزرگ و اساسی است که باید به جد به آن پرداخته شود حال که این انجمن با این نیت و اهداف والای خود در این مسیر گام برداشته است با کمال افتخار نسبت به وظیفه ای که در خود احساس مینمایم ضمن اینکه خود شخصا در هر جای که میباشم اقدام به این امر خواهم نمود در برنامه ها و همایش هایی که برای مسئولین حوزه های بسیج عشایری استان و قبایل و عشیره ها برگزار مینمایم از انجمن دعوت خواهیم نمود تا نسبت به برنامه ها و اهداف خود در آنها حضور داشته باشند.

./سید علی اصغر فخرالدینی