در مورخ۱۰/۲/۱۳۹۷ یکصدو دوازدهمین جلسه هم اندیشی و گفتمان سازی دبیر محترم انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفر ینی اجتماعی استان آذربایجان غربی حاج آقا رضازاد به همراه آقای شعبانی با مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان آذربایجان غربی حجت السلام والمسلمین مهدوی برگزار گردید.

در این دیدار دبیر انجمن حاج آقا رضازاد به تشریح وضعیت اقتصادی جامعه پرداختند و آنرا به سمت و سوی اعتقادات و ایمان مردم سوق دادند و اظهار داشتند همانگونه که بزرگان دین فرموده اند از هر دری فقر وارد شود از در دیگر ایمان بیرون خواهد رفت و این امر اکنون در جامعه ما مشهود میباشدکه برخی افراد سود جو با سوئاستفاده از وضعیت اقتصادی و مشکلات مالی مردم اقدام به ترویج ربا و بی ایمانی میکنند که ضمن ایجاد فساد اقتصادی مفاسد اجتماعی نیز بوجود می آورند و ربا که یکی از قبیح ترین اعمال در دین مبین اسلام که همانا جنگ با خداوند و رسولش از آن یاد آوری گردیده است رواج پیدا کرده و در سطوح مختلف جامعه خود را نشان میدهد در حالیکه سنت حسنه قرض الحسنه از موکدات دینی و عرفی است که ضمن حل مسائل مالی اقتصادی ، حسنات و برکات بسیاری نیز برای آن درآیات و روایات مختلف معصومین (ع) به آن اشاره شده است از این رو انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ پسندیده قرض الحسنه در بین اقشار و سطوح مختلف جامعه با اخذ مجوز رسمی از وزارت کشور در سطح ملی غیر انتفاعی ،غیر دولتی ،غیر سیاسی و بصورت یک سازمان مردم نهاد فعالیت خود را شروع کرده است تا بتواند ضمن ترویج و جاری و ساری سازی قرض الحسنه کانونهای اجتماعی ایجاد نماید تا اعضای آن کانونها بتوانند با استفاده از گردش مالی و امتیاز حاصله از آن در حل مشکلات اقتصادی یکدیگر را یاری و کمک نمایند که ثمره این فعالیت های گروهی اهدافی همچون تشویق مردم به کارگروهی و مخصوصا کارآفرینی اجتماعی نیز دنبال میگردد.

در ادامه این گفتمان حجت السلام والمسلمین مهدوی ریاست سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان ضمن تشکر از حضور و ایجاد گفتمان آنهم در این امر مهم و بسیار بابرکت که با توجه به سفارشات موکد دین مبین اسلام یک امر واجب دینی و عرفی نیز میباشد بسیار بسیار خوشحال خواهم شد که بتوانیم در این راستا قدمی بردارم لذا با توجه به جامعه هدفی که در این سازمان وجود دارد تعداد ۳۵ پایگاه حوزه مرکزی استان که ۱۰ حوزه اهل تسنن که همان مراکز بزرگ اسلامی میباشند ،۱۱ حوزه بسیج طلاب خواهران که در حوزه علمیه خواهران استان میباشند و ۱۴ حوزه برادران که بخشی در سازمان تبلیغات و برخی حوزه های علمیه و مراکز مربوطه میباشند که جمعا نزدیک ۵۰۰۰ نفر عضو میباشند که درصورت ایجاد توافق و تفاهم فی مابین میتوان از این استعداد سازمان بسیج طلاب استفاده نمود.

./سید علی اصغر فخرالدینی