روز شنبه مورخ ۱۴ بهمن در پی بازدید های دوره ای انجمن از شعب بانک قرض الحسنه رسالت، نشستی با هدف گفتمان سازی و همکاری بهتر دو عضو شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت برگزار شد. در این بازدید جلسه ای با حضور دبیر و کارشناسان انجمن و نیز ریاست و پرسنل شعبه و همچنین دو نفر از بانکداران اجتماعی تشکیل شد.

در این جلسه بحث در مورد چگونگی تشکیل کانون های همیاری اجتماعی و نقش این کانون ها در سبک سازی و چابک سازی شعبه انجام شد. در این راستا مقرر شد شعبه نسبت به شناسایی مشتریان شعبه که در چه بخشی مشغول فعالیت هستند اقدام و نتیجه را به انجمن جهت تشکیل کانون های همیاری اعلام نمایند تا انجمن اقدامات لازم را بعمل آورد.

همچنین در این جلسه ریاست و پرسنل شعبه مشکلات پیش روی خود را جهت تشکیل کانون ها باستحضار رساندند که راه حل های مناسب ارائه گردید. در پایان جلسه اعضای حاضر از حضور انجمن در شعبه تشکر نموده و جلسه با صلوات حاضرین خاتمه یافت.

./محمدرضا رقائی