مورخ  ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ در محل دفتر انجمن استان با حضور جناب آقای ابراهیم اسدی راهبر شبکه و دبیر انجمن و حسینی حامی اعتباری و فعال اجتماعی شهر وردنجان برگزار گردید.

در این جلسه اسدی پس از تشریح و ذکر اهم فعالیت ها و رویکردهای شبکه توسعه اجتماعی رسالت، به بررسی کانون همیاری اجتماعی ایثار وردنجان پرداخت و اعلام نمود که در این کانون ۶۰ درصد از اعضاء توان مالی ضعیف و نیازمند تسهیلات قرض الحسنه، ۳۵ درصد توان مالی متوسط و ۵ درصد توان مالی مناسب دارند.

وی از حامی اعتباری کانون ایثار وردنجان درخواست نمود تا با مساعدت لازم و انتقال گردش های مالی به بانک قرض الحسنه رسالت، نسبت به حمایت از افراد نیازمند عضو کانون پرداخته و در این امر خیر سهمی ببرند. سپس وی اقدام به معرفی کانون کار و زندگی پوشاک و مصنوعات چرمی و فعالیت چندین تن از بانوان وردنجانی در این هسته پرداخته و اعلام نمود که شبکه توسعه اجتماعی رسالت در امر کارآفرینی نیز فعالیت های متعددی در این شهر انجام داده است. در نهایت با قول همکاری جناب آقای حسینی به عنوان حامی اعتباری شهر وردنجان، جلسه به پایان رسید.

 

./ایمان کاظم پوردهکردی