در مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ یکصدو هجدهمین جلسه هم اندیشی و گفتمان سازی دبیر انجمن استان به همراه آقایان شعبانی ، سید فخرالدینی با معاون وزیر و مدیریت اقتصاد و دارایی استان جناب آقای غفارپور برگزار گردید.

در ابتدا گفتمان دبیر محترم انجمن ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات از معاون وزیر و مدیر کل محترم اقتصاد و دارایی از قبول وقت جلسه هم اندیشی تشکر نمودند و در ادامه دبیر محترم انجمن استان حاج آقا رضازاد نسبت به شناساندن انجمن و اهداف و برنامه های آن پرداخته و اظهار داشتند انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارافرینی اجتماعی با اخذ مجوز رسمی از وزارت محترم کشور بصورت ملی فعالیت خود را در اکثریت استان های کشور با دفاتر دبیرخانه ای و در بعضی استانها بعنوان نمایندگی شروع کرده است که سازمانی غیر انتفاعی ، غیر سیاسی ،غیر دولتی و کاملا مردم نهاد و عام المنفعه میباشد که در راستای ترویج و نشر و اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه فعالیت می نماید سپس با تاسی از آیات و روایات و احادیث ائمه معصومین (ع)به اهمیت قرض الحسنه پرداختند و اظهار داشتند که خداوند در هرجای قرآن از پرداخت زکات و اقامه نماز آیاتی نازل نموده در کنار آنها بحث قرض الحسنه را نیز آورده است تا اهمیت موضوع قرض الحسنه روشن گرددحال با توجه به این همه آیه و احادیث مکرر متاسفانه شاهد عدم تمایل و عدم استفاده از آن در جامعه کمرنگ گردید و ربا که یکی از زشت ترین و بدترین اعمالی است که خداوند در قرآن صراحتا انرا جنگ با خدا ورسولش بیان فرموده مورد استفاده و متاسفانه دارد خود را در جامعه نهادینه می نماید جلوه گردیده است لذا می طلبد با توجه به اهمیت موضوع قرض الحسنه و قبح ربا تلاش میگردد تا قرض الحسنه در جامعه مجددا جاری گردد تا همگان مخصوصا اقشار کم درآمد و ضعیف از برکات آن در معیشت و ایجاد کار و اشتغال ذایی برای بیکاران و نیازمندان کار درجامعه که یکی از عوامل بحرانها و چالشها اجتماعی نبود شغل و کار مناسب میباشد بهره مند گردند.

در ادامه معاون وزیر و مدیر کل اقتصاد و دارایی استان از قبول زحمت از طرف دبیر محترم انجمن و همکارانشان برای تشکیل هم اندیشی و گفتمان سازی تشکر نمودند و درادامه اظهار داشتند انجمن نام با مسمایی دارد و از نامش پیداست که اهداف و برنامه های آن چگونه است و این بسیار مطلوب است که یک نهاد کاملا مردمی مجوزی در حد ملی اخذ نماید که چنین فعالیتی را بنماید لذا بسیار علاقه مند که اساسنامه این انجمن را مطالعه نمایم و باتوجه به اینکه در تمامی سازمانها و نهاد های دولتی این مجموعه مامورانی به عنوان ذیحسابی دارد که تمام کارهای مالی آن سازمان با این افراد که امین بودجه ای می باشند بتوانیم در حد توان و به نحو احسن نسبت به یاری و همراهی انجمن قدم برداریم.

./سید علی اصغر فخرالدینی