در مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ نشست یکصد و بیست و چهارم دبیر انجمن با جناب آقای دکتر سید فتاح حسینی فعال  اجتماعی استان برگزار گردید.دکتر حسینی از فعالان و خیران صاحب نام و دارای اعتبار و جایگاه ویژه ای نزد اهل تسنن استان برخوردار بوده و این حسن شهرت باعث گردید تا دبیر انجمن استان این جلسه را با ایشان برگزار نماید.

در ابتدا دبیر انجمن ضمن تبریک عید فطر و خوش آمد گویی به ایشان افزودند که انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی که حدودا یکسال پیش در استان فعالیت خود را آغاز نمود و با تاسی به آیات الهی در نظر دارد سنت قرض الحسنه را در سطح جامعه تعمیم و تکثیر نماید.

دبیر انجمن استان با اشاره به اینکه این انجمن با ایجاد کانونهای اجتماعی در سطح جامعه در نظر دارد حس همکاری و کار گروهی را در بین مردم ترویج نموده و با اجرای منویات مقام معظم رهبری در طرحهای اقتصاد مقاومتی ، خانوارها را از نظر اقتصادی و به طبع آن از لحاظ بنیه های اجتماعی و … مقاوم نماید.

دبیر انجمن استان با اشاره به شبکه ی اجتماعی رسالت و نیز اقدامات انجام گرفنه از سوی آن اشاره و توضیحات مبسوطی را نیز در مورد گلباف کرمان و نیز قرار دادن شهرستان تکاب بعنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در استان اشاره و بیان داشتند که با اجرای طرحهای مدنظر و با حمایت دولت تدبیر و امید از ایجاد زیرساختهای اقتصادی شهرستان فوق ، ان شاءا… بزودی شاهد پیشرفت شهرستان و نیز توانمندی خانوارهای تکابی و عشایر خواهیم بود.

در ادامه ی این نشست جناب آقای دکتر فتاحی ضمن خرسندی از تشکیل و فعالیت چنین انجمنی که دغدغه ی آن آحاد مردم و علی الخصوص قشر آسیب پذیر جامعه میباشد افزودند که در آینده ی بسیار نزدیک جلسه ای با حضور سران عشیره و قبایل اهل تسنن و نیز خیرین برگزار نموده و اهداف انجمن را برای آنان بازگو و سپس در جهت تشکیل کانونهای اجتماعی گام بردارند
ایشان هدف انجمن را یک هدف الهی و والا دانسته و بیان داشتند که با این اوصاف امیدوار هستند که مردم با میل و رغبت بسوی این انجمن گسیل خواهند شد و وظیفه میدانیم تا در جهت شناساندن آن در بطن جامعه تمام سعی و تلاش خود را بنماییم و در اسرع وقت نسبت به تشکیل کانون خیرین در مرکز استان اقدام نماییم.

 

./سید علی اصغر فخرالدینی