• نام کانون: کانون قرض الحسنه آرشام
  • نوع کانون: اجتماعی
  • زمینه فعالیت کانون: انجام امور بانکی بانک قرض الحسنه رسالت اعم از : ( افتتاح حساب، ارایه تسهیلات، صدور کارت و دسته چک و … در محل کانون ) با تایید نهایی بانک داری اجتماعی بانک  قرض الحسنه رسالت
  • محل فعالیت: یزد
  • شرح فعالیت کانون:

۱٫ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ۲%جهت تامین هزینه کاشت حلزون گوش و سمعک
۲٫ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ۲%به جامعه معلولین ضایعه نخاعی و درمان بیماران نیازمند
۳٫ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه۲% به افراد معرفی شده توسط  بهزیستی، جامعه پزشکان، خیرین
۴٫ تعامل با خیرین از اقشار مختلف جامعه نظیر پزشکان و … جهت تسریع در پرداخت تسهیلات
۵٫پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ۲%جهت حمایت از کارآفرینی اجتماعی
۶٫پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ۲% به دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی اتاق اصناف

کانون قرض الحسنه آرشام 95-10-05-yazd-02-k-arsham 95-10-05-yazd-01-k-arsham