بمنظور آشنایی هرچه بیشتر مسئولین آموزش و پرورش منطقه ۹ باظرفیتها ،پتانسیل وبرنامه های انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی ،نشستی در تاریخ: ۹۶/۰۱/۲۰ دردفتر رئیس اداره منطقه۹ با حضور آقایان :حافظی (مدیر آموزش و پرورش گروه بانکداری اجتماعی و دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان تهران ) آقای فلاح (بانکدار اجتماعی گروه آموزش و پرورش) سرکارخانم جزنی و خانم حافظی (کارشناسان انجمن استان تهران) و همچنین آقایان: علی اکبر محسنی نسب (رئیس آموزش و پرورش منطقه۹) ، آقای شادلو(معاون پشتیبانی )، سرلک (مسوول امور رفاه و پشتیبانی) و کارشناس روابط عمومی ، و سرکارخانم توکلی (کارشناس مدارس غیرانتفاعی منطقه۹) تشکیل شد.

در ابتدا آقای حافظی ضمن تبریک فرارسیدن بهار وسال جدید با تشریح ابعاد شبکه کارآفرینی رسالت به مجموعه ظرفیتها و قابلیتهایی که در حوزه بانکداری اجتماعی وجود دارد اشاره کردند و بااشاره به تفاهم نامه بعمل آمده با وزارت آموزش و پرورش از مسئولین آموزش و پرورش منطقه۹ درخواست کردند ضمن ترغیب مدیران مدارس و کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه ۹ نسبت به تشکیل کانون اقدام لازم را بعمل آورده تا با استفاده از منابع بانک و هدایت منابع مدارس و اداره منطقه نسبت به اخذ تسهیلات و بهره مندی از سایر امکانات شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت بهره مند گردند. همچنین ایشان در ادامه ضمن معرفی وتبیین ساختار شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت به ابعاد مختلف آن پرداخته واشاره کردند: حوزه مدارس منطقه ۹ مخصوصا مدارس غیر دولتی، می توانند از ظرفیتهای موجود بهره لازم را ببرند.

در ادامه آقای محسنی نسب ضمن اظهار تشکر و قدردانی از مسئولین دبیرخانه انجمن استان تهران و گروه آموزش و پرورش از قبول زحمت جهت تشکیل جلسه مشترک اشاره کردند:ماباتوجه به کمبود منابع مالی علی رغم تلاشهای انجام یافته هنوز نتوانسته ایم به نقطه مطلوب برسیم . وی در ادامه با معرفی طرحها و برنامه های مختلف حوزه کاری خود اظهار امیدواری کرد:امیدواریم بتوانیم باتعامل هرچه بیشتر در زمینه بهره گیری از ظرفیتهای موجود در بانک قرض الحسنه رسالت و انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و سایر بخشهای مرتبط بااین حوزه بهره لازم را ببریم و در ادامه پس از بیان دیدگاه سایر اعضاء مقرر گردید:
* در جلسه ای با حضور کلیه مدیران منطقه ضمن دعوت از دبیر انجمن و مدیر گروه آموزش و پرورش نسبت به توجیه مدیران مدارس و تشویق آنها به هدایت منابع به بانک قرض الحسنه رسالت اقدامات لازم بعمل آید.
*مقرر گردیددر اولین فرصت نسبت به تشکیل کانون کارکنان آموزش و پرورش منطقه ۹ و کارکنان مدارس تابعه منطقه ۹ اقدامات لازم بعمل آید.
*مقرر گردید: تمهیدات لازم در خصوص آموزش سواد مالی برای دانش آموزان، معلمان و اولیا آنان فراهم گردد.

./زهرا جزنی