بمنظور هماهنگی با عملکرد دفاتر انجمن حامیان استان ها و تبادل اطلاعات و بیان موضوعات مرتبط با کانون هاو بهره گیری از نقطه نظرات همکاران در سایر استانها ، نشستی در دفتر انجمن استان تهران باحضور نماینده بازاراعضاء و بانکدار اجتماعی استان سمنان برگزار گردید.

این نشست  درتاریخ:۰۲/۰۳/۹۷ برگزار شد، ابتدا خانم جزنی کارشناس انجمن استان تهران ضمن خوشامدگویی به همکاران استان سمنان ،خلاصه ای از روند چگونگی شکل گیری کانون ها و پیگیری عملکرد کانون ها را عنوان کردند.
در ادامه سرکار خانم حافظی کارشناس انجمن استان تهران به تفکیک چگونگی تشکیل کانون های سازمانی و همیاری اجتماعی پرداختند. باتشکیل جلسات منظم رابطین و راهنمایای کانون ها ضمن بهره گیری از تجارب و دانش آنها زمینه رشد وارتقاء جامعه هرچه بیشتر فراهم می شود.

در ادامه سرکار خانم جزنی آموزش های لازم در خصوص چگونگی ورود اطلاعات و سایر موارد اجرایی در استان تهران را مطرح کردند و اظهار امیدواری کردند این یکپارچگی و تبادل اطلاعات درجهت پیشبرد اهداف شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت در استان های دیگر نیز صورت گیرد.

 

./جزنی