• نام کانون: شرکت فرش دستبافت روستایی شهرکرد
  • نوع کانون: کارآفرینی اجتماعی
  • زمینه فعالیت کانون: تولید فرش دستبافت در راستای ایجاد مشاغل خانگی
  • محل فعالیت: استان چهارمحال و بختیاری
  • شرح فعالیت کانون:

شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی شهرکرد باشماره ثبت ۱۰۳۰ از سال ۱۳۶۶ در زمینه تولید فرش دستباف بختیاری در حوزه شهرستان شهرکرد فعالیت می کند.
تعداد اعضاءاین تعاونی ۶۰۰۰عضو است و ۱۵۰۰۰ بافنده در زمینه تولید فرش دستباف مرغوب فعالیت دارند. بافت زیبا، محکم و ماندگار و رنگهای ثابت و گیاهی و طرح های زیبا، اصیل و متنوع فرش دستباف بختیاری، حاصل قریب به سی سال تجربه موفق این تعاونی است. از افتخارات این تعاونی می توان به انتخاب این تعاونی به عنوان برترین تعاونی تولیدی فرش دستباف در جشنواره گره زرین استانی در تیرماه سال۱۳۸۸ و هم چنین در جشنواره گره زرین کشوری در آبان ماه سال ۱۳۸۸ اشاره نمود.
طبق هماهنگی انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان و طی جلسات هماهنگی با مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره شرکت فرش چهارمحال کانون قرض الحسنه برای این شرکت در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۴ تشکیل و مجوز آن از انجمن مرکز اخذ گردید.