October 17,2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

نشستی با مردان بزرگ اصفهان در حوزه کسب وکار و کارآفرینی در سالگرد تاسیس انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

طبق رسم هر ماه انجمن، یکشنبه آخر هر ماه خیرین حوزه کارآفرینی و هیئت امنا انجمن در اصفهان، جلسه و نشستی تخصصی دارند. جلسه مرداد ماه که مصادف با سالروز تاسیس انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و بانک قرض الحسنه رسالت بود بهانه ای شد برای نشست و حضور فعالین ، مدیران، کارآفرینان و خیرین حوزه کارآفرینی اصفهان و کشور، که هر کدام نقشی ارزنده در رونق اقتصادی نه تنها شهر که کشور و فضای کسب و کار، بالاخص اکوسیستم کارآفرینی دارند، کسانی که هرکدام به لحاظ شخصیت حقوقی و مدیریتی خود و یا به لحاظ شخصیت حقیقی به عنوان خیر و کارآفرین موفق و یا هردو، توانسته اند منشاء خیر فراوان شوند.

این جلسه در روز شنبه مورخ ۲۸/۵/۹۶  با حضور جناب آقای حسین زاده رئیس محترم هیات امنا انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت، تشکیل گردید.