• نام کانون: کارآفرینی برای فردا
 • نوع کانون: اجتماعی
 • زمینه فعالیت کانون: همسو سازی کارآفرینان
  توسعه اکوسیستم کارآفرینی
 • محل فعالیت: خمینی شهر
 • شرح فعالیت کانون:
  • تشکیل کانون از بین افراد کارآفرین و فارغ التحصیلان به منظور تبادل نظر جهت رشد ایده ها
  • تشکیل یک خانواده کارآفرین جهت کمک و یاری کارآفرینان به یکدیگر
  • کمک به توسعه اکوسیستم و زیست بوم کارآفرینی استان و کشور
  • مشاوره و راهنمایی به فعالین و علاقه مندان حوزه کارآفرینی
  • ترویج و آموزش صحیح و کاربردی کارآفرینی