در این جلسه که با حضور جناب آقای تقی پور ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری، اسدی دبیرانجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و سیدمسلم حسینی مدیرمرکز خدمات بازار اعضاء در مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ برگزار گردید، ابتدا دبیر انجمن به معرفی هر یک از اعضاء شبکه توسعه اجتماعی رسالت و وظیفه هر عضو این شبکه و سپس به ضرورت نگاه به فرهنگ قرض الحسنه در جامعه اشاره نمود.

وی سازمان فنی و حرفه ای را بستر مناسبی برای ترویج این فرهنگ خواند و به این موضوع اشاره کرد که سازمان فنی و حرفه ای آغازگر ایجاد تفکر کارآفرینی است. دبیرانجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی اهداف شبکه توسعه اجتماعی رسالت را ایجاد بسترسازی کارآفرینی با کمک ترویج فرهنگ قرض الحسنه اعلام نمود و ذکر کرد که ایجاد کانون های همیاری اجتماعی می تواند موجبات این دو عنصر اساسی را در کشور ایجاب کند.

در ادامه ایشان به نحوه تشکیل کانون های همیاری اجتماعی پرداخت و نقش راهبر و راهنما را در کانون ها مشخص کرد. سپس مدیرمرکز خدمات بازار اعضاء به معرفی خدمات این مرکز پرداخت و عنوان کرد که هدف اساسی این مرکز خدمت رسانی به اعضاء کانون هاست.

وی با معرفی چندین نمونه خدمت رسانی های این مرکز به اعضاء، اعزام به مشهد به صورت تسهیلات ماهیانه یکصدهزار ریال را از نمونه های این خدمات عنوان نمود. در پایان نیز ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای با خرسندی از ایجاد چنین تشکل هایی، دستور همکاری را به کارشناسان و مسئولان حاضر در جلسه اعلام نمود.

./ایمان کاظم پوردهکردی