جلسه هم اندیشی با نماینده کامیون داران و رانندگان شهر ستان مهریز با حضور دبیر انجمن استان حاج آقای طباطبایی در محل انجمن صنفی کامیون دارن در شهرستان مهریز مورخ ۹۷/۰۴/۲۸ برگزار شد. در این نشست در ابتدا دبیر انجمن استان در مورد اهداف انجمن که این انجمن با هدف اشاعه ی فرهنگ قرض الحسنه تشکیل شده و میخواهد این سنت حسنه را در جامعه گسترش دهد و با بیان اینکه افراد جامعه میتوانند با تشکیل کانون های اجتماعی ، در ایجاد شغل های کوچک و خانگی نسبت به مقاوم سازی اقتصاد خانواده ی خودشان با حمایت این انجمن در قالب شبکه ی کارآفرینی اجتماعی رسالت قدم بردارند.

دبیر انجمن استان در ادامه ی سخنان خود افزودند در سالی که از طرف مقام معظم رهبری بنام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده شبکه ی کارآفرینی اجتماعی رسالت بر خود وظیفه میداند تا تمام توان و سعی خود را بر اشتغال جوانان و نیز حمایت از کارآفرینی معطوف نماید.

در ادامه آقای زارع زاده نماینده صنف کامیون داران و رانندگان شهرستان مهریز صحبت ها و نظرات خود را در مورد انجمن و اینکه میتوان با تشکیل کانون کمک یار رانندگان و کامیون داران باشیم .

در ادامه نمایندگانی که از موسسات خیریه شهرستان حضور داشتند این انجمن و فعالیت هایی که تاکنون صورت گرفته استقبال کردند و مقرر شد با تشکیل کانون های همیاری اجتماعی توان موسسات خیریه را بالا ببریم و بیشتر به کمک نیازمندان و توانایی خود را در لوای قرض الحسنه بالا ببریم و مقرر گریدید کانون همیاری اجتماعی کامیون دارن شهرستان مهریز تشکیل گردد.

 

./ابوالفضل برزنده