این جلسه در تاریخ ۷/۴/۱۳۹۷ با حضور اعضاء شبکه توسعه اجتماعی رسالت، موسس و خیرین مرکز نیکوکاری موسی بن جعفر فرخشهر در محل مرکز نیکوکاری موسی بن جعفر فرخشهر برگزار گردید.

در این جلسه ابراهیم اسدی پس از معرفی شبکه توسعه اجتماعی رسالت به حاضران در جلسه، حضور حامیان اعتباری را به عنوان تأثیرگذار ترین فرد در کانون های همیاری اجتماعی به منظور برطرف سازی مشکلات اعضای کانون در زمینه تخصیص تسهیلات قرض الحسنه به این نکته اشاره کرد که این مؤسسه با تشکیل کانون همیاری اجتماعی می تواند به از استفاده از کمک های مالی مستقیم حامیان، از تسهیلات قرض الحسنه برای افراد نیازمند نیز بهره ببرند.

وی با معرفی بازاراعضاء به عنوان عضوی از شبکه، از خدمات این عضو نیز به عنوان نوعی حمایت کننده اعضاء کانون ها در زمینه خرید لوازم خانگی و دیگر موارد مورد نیاز اعضاء کانون ها، وجود این عضو را باعث تقویت کانون ها خوانده و اعلام کرد که حامیان اعتباری و اعضاء کانون ها پس از تشکیل کانون می توانند از این خدمات نیز استفاده کنند. در نهایت مقرر گردید که با مساعدت مسئولین این مرکز، کانون همیاری اجتماعی تشکیل گردد.

 

./ایمان کاظم پور دهکردی