این جلسه با حضور ریاست و معاونین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با اعضاء شبکه توسعه اجتماعی در مورخه ۳/۳/۱۳۹۷ در سازمان مذکور برگزار گردید.

این جلسه با معرفی شبکه توسعه اجتماعی رسالت توسط دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی جناب آقای اسدی آغاز گردید و به این مهم اشاره شد که کشور در شرایط کنونی نیاز به ایجاد کسب و کارهای خرد و خانگی دارد. دبیر انجمن به ضرورت گسترش فرهنگ قرض الحسنه در میان آحاد جامعه اشاره نمود و عنوان کرد که کانون های همیاری اجتماعی راهی برای اشاعه این فرهنگ است.

وی با معرفی کانون های همیاری اجتماعی و کانون های سازمانی به خدمات قابل ارائه در شبکه توسعه اجتماعی رسالت به اعضاء هر یک از کانون ها پرداخت. وی با اشاره به خدمات قابل ارائه در مرکز بازار اعضاء، به محصولات قابل ارائه در این مرکز اشاره نمود. همچنین ایشان در خصوص نحوه ضمانت تسهیلات بانکی در بانک قرض الحسنه رسالت نیز به این نکته اشاره کرد که شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت باعث یاری رسانی به تسهیلات گیرندگان به منظور معرفی ضامن ها توسط اعتبارسنجی هر یک شده است.

در نهایت ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت با دستور رسیدگی به معاونان خود، اعلام نمود در جلسه آتی راهبر و راهنما انتخاب شده و این سازمان نیز در اشاعه فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی همیاری خواهد نمود.

./ایمان کاظم پوردهکردی