اشاره: ناشنوایی، معلولیت نامرئی است؛ زیرا با نگاه کردن به یک فرد ناشنوا، نمی‌توان معلولیت او را تشخیص داد. این افراد به علت تفاوتی که با مردم عادی دارند، معمولا منزوی هستند، اعتماد بنفس پایینی دارند و درصد بالایی از آنها بیکار هستند. اشتغالزایی برای افراد ناشنوا علاوه بر ایجاد درآمد برای آنان، اعتماد بنفس آنها را بالا می‌برد و ظرفیت‌های وجودی آنها را شکوفا می‌کند. در این مطلب یک نمونه اشتغالزایی برای افراد ناشنوا در بمبئی معرفی شده است.

mirakel

  وبسایت: miraklecouriers.com

ناشنوایی، معلولیت نامرئی است؛ زیرا با نگاه کردن به یک فرد ناشنوا، نمی‌توان معلولیت او را تشخیص داد. این افراد به علت تفاوتی که با مردم عادی دارند، معمولا منزوی هستند، اعتماد بنفس پایینی دارند و درصد بالایی از آنها بیکار هستند. اشتغالزایی برای افراد ناشنوا علاوه بر ایجاد درآمد برای آنان، اعتماد بنفس آنها را بالا می‌برد و ظرفیت‌های وجودی آنها را شکوفا می‌کند.

میراکِل دارای دو شعبه در بمبئی است و برای حدود ۷۰ فرد تمام ناشنوا اشتغالزایی کرده است. چهار نفر به جز لاکرا، تیم مدیریتی میراکِل را تشکیل می‌دهند، ۲۰ زن ناشنوا فعالیت‌های دفتری را انجام می‌دهند و ۴۴ مرد ناشنوا بسته‌ها را با دقت به مقصد می‌رسانند. میراکِل ماهانه بیش از ۶۵،۰۰۰ بسته را به نقاط مختلف بمبئی، هندوستان و دیگر کشورهای جهان ارسال می‌کند.

مشاهده دشواری‌های افراد ناشنوا در انجام کارهایی که برای مردم عادی بسیار ساده هستند، انگیزه کمک به این افراد، برای لاکرا بوده است. او صنعت پیک را به دلیل تناسب آن با افراد ناشنوا، انتخاب کرد؛ زیرا در این صنعت، نیاز چندانی به صحبت، وجود ندارد در عین حال نقشه‌خوانی برای یافتن آدرس بسیار مهم است که افراد ناشنوا به راحتی می‌توانند این کار را انجام دهند.

افراد ناشنوا در میراکِل، تمامی بسته‌ها را با وسایل نقلیه عمومی در بمبئی به مقصد می‌رساند تا با این کار، علاوه بر کاهش ترافیک به حفظ محیط زیست نیز کمک کرده باشند.

نویسنده: میلاد جلالوند