نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید و بازدید از مدرسه میزان توسط جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت، به همراه آقایان : زارع زاده معاون مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت و حافظی دبیر انجمن استان تهران