در این نشست که مورخ ۰۱/۰۸/۹۶در محل دبیرخانه انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان تهران برگزار شده بود سرکار خانم مینا جنگی مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهارتهای زندگی نیک آوران و آقای نبی زاده راهنمای کانون فیلمسازان نوپا حضورداشتند ضمن بیان گزارشات و اقدامات انجام یافته در خصوص حمایت از خانواده های بد سرپرست و کودکان کارو… اعلام داشتند؛تاکنون، موفق به حمایت قریب به ۶۰۰ نفر از افرادی که سوء پیشینه داشتند و اشتغال آنان در بازار کار و حمایت مادی و معنوی ازایشان ، با ذکر این نکته که قصد دارند از مجموعه ظرفیتهای انجمن و بانک قرض الحسنه رسالت نهایت بهره را ببرند.

خانم جنگی مقدم گفتند: بدنبال جذب منابع مالی لازم هستند و کمبود منابع اکثریت آنها را رنج می دهد.ظرفیت منابع مالی بانک رسالت را بهترین بستر برای مدد رسانی به مددجویان دانستند.

درادامه آقای حافظی در خصوص نقش و جایگاه انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی در کشف استعدادها و بوجودآوردن زمینه لازم جهت به فعلیت رساندن این امر خداپسندانه اعلام داشتند و از سرکار خانم مینا جنگی مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهارتهای زندگی نیک آوران در خواست کردند نشستهای مستمری در حوزه های مختلف تخصصی در دفترانجمن استان تهران برگزار نمایند.
قابل ذکراست در این نشست قول مساعد تشکیل چندین کانون در سطح تهران داده شد.