یکصد و چهل ششمین جلسه انجمن استان با حضور رابط فرهنگی دبیرخانه سرکار خانم امینی با سرکار خانم یار محمدی مشاور شهردار در امور بانوان کلانشهر ارومیه در مورخ ۳ شهریو ۹۷ در محل شهردار برگزار گردید.
ابتدا سرکار خانم امینی به نام گزاری سالهای اخیر توسط رهبر معظم انقلاب اشاره کردند و فرمودند که این نام گذاری نشان میدهد که رفع مشکلات اقتصادی اصلی ترین اولویت مسئولین در برنامه ریزی های کلان کشوری است.
از سوی دیگر به اهداف انجمن که شامل ترویج فرهنگ قرض الحسنه و کار آفرینی اجتماعی میباشد و اینکه کارآفرینی اجتماعی همان فرهنگ تعاونی و کار گروهی است که بارها مورد تاکید قرآن کریم نیز قرار گرفته است و پرداختند.
و با ارائه توضیحاتی نحوه استفاده بانوان از تسهیلات قرض الحسنه در جهت مقاوم سازی اقتصاد خانواده با ایجاد اشتغال خرد و خانگی با استفاده از تشکیل کانونهای اجتماعی پرداختند و اذعان داشتند با همکاری میتوان بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را مرتفع گردد.
نتیجه برآن شد فعالیت هایی در اشاعه فرهنگ غنی قرض الحسنه و کار آفرینی اجتماعی توسط مجموعه بانوان شهرداری صورت گیرد و نیز در جهت بهره مندی بانوان و اعضاء جلساتی به صورت متمرکز برگزار گردد.

دبیر انجمن استان آذربایجان غربی
حسن رضازاده