به همت انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان اصفهان و پس از بررسی و رصد فعالین اجتماعی و معتمدین شهرستان های استان اصفهان و در راستای اهداف انجمن و شبکه توسعه اجتماعی رسالت، تسهیلگران شهرستان های اصفهان انتخاب شدند و اولین نشست ایشان با شبکه توسعه اجتماعی رسالت در دفتر انجمن (دبیرخانه شبکه) تشکیل شد.

این تسهیلگران که با معیارهای انجمن و خصوصیات مدنظر شبکه انتخاب شده اند فعالانه، داوطلبانه و خالصانه و در راستای اهداف والای قرض الحسنه در شهرستانهای خود شروع به فعالیت نموده اند.

در حال حاضر تسهیلگران شهرستان های برخوار ، ورزنه ، مبارکه ، فریدون شهر ، سمیرم ، بوئین میاندشت و گلپایگان انتخاب شده اند که ۳ نفر از ایشان مصوب و مابقی اسامی نیز برای تصویب نهایی به تهران ارسال شده است.

این در حالی است که به همت تسهیلگران برخی از شهرستان ها، هسته و کانون های کاروزندگی نیز تشکیل و یا در حال راه اندازی بوده و برخی از محصولات این کانونها نیز تولید شده است و حضور ایشان توانسته منشاء توقیفات فراوانی برای آن منطقه به واسطه حضور جدی تر انجمن و شبکه باشد.

انشاالله خبرهای مهم و مسرت بخش دیگر از تسهیلگری را به زودی به اطلاع خواهیم رساند.