این جلسه در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ در محل انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی تشکیل گردید. در این جلسه ابراهیم اسدی، دبیر انجمن با معرفی خدمات و فعالیت های هر یک از کانون ها به دیگری، نسبت به فعالیت های اقتصادی هر کانون اشاره نموده تا هر یک با نحوه فعالیت های اقتصادی، نحوه عضو گیری در کانون ها، نحوه اعطای تسهیلات به اعضاء کانون ها و استفاده از خدمات بازار اعضا، آشنایی پیدا کنند.
همچنین در ادامه اشاره ای به خدمات جدید قابل ارائه به هر یک از اعضاء کانون ها همچون طرح یارانا پرداخته و راهبر و راهنمای کانون ها را به منظور انتقال ویژگی های این طرح ها به اعضاء کانون خود، آشنا نمود.
در ادامه آقای اسدی با اعلام تعداد اعضاء هر یک از کانون ها، کانون فعال، نیمه فعال و غیر فعال را معرفی نموده و از کانون های نیمه فعال و غیر فعال درخواست نمود تا با عضویت افراد جدید، به وضعیت کانون خود ساماندهی نمایند.
وی با مراجعه به راهبر و راهنماهای کانون های فعال، تسهیلات دریافتی هر یک از اعضاء را به دیگر کانون ها اعلام نمود تا کانون ها نسبت به ضرورت بهبود فعالیت و دعوت حامیان اعتباری اقدامات لازم را انجام دهد.