به منظور توسعه فعالیت‌های مربوط به حمایت از ایجاد مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد جلسه‌ای در تاریخ ۹مهر ماه ۹۶ در محل فنی و حرفه ای شهرستان مهریز با حضور آقایان طباطبایی دبیر انجمن استان یزد، آقای باقری مدیریت بانک قرض الحسنه رسالت ،آقای زارع زاده مدیرگروه توسعه ثمین ،و برزنده کارشناس انحمن و امور کانون های استان و آقای مهندس ابویی مدیر مرکز فنی وحرفه‌ای شهرستان مهریز برگزار گردید.
در این جلسه دبیر انجمن استان اهداف و برنامه های انجمن را بصورت مفصل توضیح دادند سپس مسئول امور کانون‌های استان راهکارهای دستیابی به مشاغل خانگی و نحوه جمع‌آوری و هدایت منابع را به منظور استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه تشریح نمودند. در ادامه آقای زارع زاده در مورد نحوه خرید از بازار اعضا و شرایط آن توضیحاتی لازم را دادند و در پایان به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داده شد و مقرر گردید نسبت به تشکیل کانون کار آموزان فنی و حرفه ای اقدام گردد.