دیدار اعضای شبکه توسعه اجتماعی رسالت با فرماندار و بخشدار شهرستان تفت در مورخ ۹۷/۰۷/۰۳ در محل فرمانداری شهرستان تفت برگزار شد.
در ابتدا طباطبایی دبیر انجمن استان و دره زرشکی بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت استان ابراز داشتند که با خیرو برکتی که در قرض الحسنه وجود دارد میتوان قدم های بزرگی را برداشت.
طباطبایی در مورد شبکه توسعه  اجتماعی رسالت و اعضای شبکه ونحوه ی فعالیت هرکدام توضیحاتی را ارائه داد و نقش انجمن را در این شبکه به توضیحات کامل پرداختند و تشکیل کانون های همیاری اجتماعی و روستایی و کانون های کارو زندگی در راس امور و مورد بحث و بررسی قرار دادند.
که میتوان با استفاده از ظرفیت های قرض الحسنه و پول خرد و گردش مالی افراد حامی به کارآفرینی پرداخت.و مقرر گردید در ابتدای امر کانونی برای هر منطقه از روستاها،بخش ها و دهیاری های شهرستان تفت تشیکل گردد و جلسه ای دیگر با حضور دهیاران و نمایندگان روستاها برگزار گردد و فرم های تشکیل کانون به آنها اعطا شود که در قدم اول کانون های همیاری اجتماعی روستایی تشکیل گردد.