جلسه گفتمان سازی اعضای شبکه توسعه اجتماعی رسالت با فعال اجتماعی شهرستان ابرکوه در مورخ ۹۷/۰۷/۰۵در جهت توسعه و ایجاد کانون مشاوره و تسهیلگری با فعال اجتماعی شهرستان ابرکوه آقای رسولی (فرماندار سابق شهرستان ابرکوه) در منزل ایشان در شهرستان ابرکوه برگزار شد.
در ابتدا دبیر انجمن آقای طباطبایی توضیحاتی را در مورد شبکه توسعه اجتماعی رسالت و نحوه کارکرد این شبکه و اعضای شبکه توضیحاتی دادند و به طور کامل در مورد انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و فعالیتهایی که تاکنون شکل گرفته و تشکیل کانون های همیاری اجتماعی  صحبت نمودند.در ادامه آقای زارع زاده مدیرگروه توسعه کارآفرینی ثمین یزد در مورد بازار اعضا و نحوه عزضه و تقاضا در بستر فضای مجازی توضیحات لازم راداد در ادامه آقای باقری مدیریت بانک قرض الحسنه رسالت استان یزد در مورد بانکداری اجتماعی و تشکیل کانون های قرض الحسنه و فعالیت با بانکداری اجتماعی بدون نیاز به شعبه و مراجعه حضوری و معرفی راهبر و راهنما توضیحات لازم را دادند.که در نهایت قرار شد در مورد تسهیلگری در شهرستان ابرکوه و تشکیل کانون مشاوره و تسهیلگری آقای رسولی پیش قدم شوند و در مرحله اول به تشکیل و شناسایی کانون های همیاری اجتماعی و بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های شهرستان ابرکوه پرداخته شود.