در راستای ترویج و گفتمان سازی فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ در روستای دشتی، از توابع شهرستان سامان جلسه ای برگزار گردید. در این جلسه به منظور بسط و گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه در جامعه و ایجاد شرایط کارآفرینی اجتماعی با حضور دهیار و معتمدین محلی، دبیر انجمن استان چهارمحال و بختیاری توضیحاتی را در مورد اهداف انجمن و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه و کارآفرینی اجتماعی و ایجاد شغل ارائه نمودند. در این راستا انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی استان در نظر دارد با کمک اهالی و دهیار روستا نسبت به ترویج مشاغل خرد همت نماید.